VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Alla lekplatser bör EU-anpassas

 Alla som bygger lekplatsutrustning bör EU-anpassa dem. Man kan tycka vad man vill om EU och att deras bestämmelser är mer eller mindre onödiga och fulla med petitesser. Det som man däremot försöker med de bestämmelser som finns om lekplatserna inom EU är att man vill göra dem säkrare för barnen ska leka där. Alla som är föräldrar vet hur lätt det är för ett barn att slå sig. Som tur är barn mjuka och leker när marken. Så ofta som de ramlar, skulle man vara invalid om man vore vuxen och råkade ut för de slags och fall som barnen gör varje dag. Däremot måste allt som barnen komma i närheten av, göras så säkert som det bara går. Gungorna ska ha mjuk sand som underlag, liksom alla leksträllningar. Om ett barn ramlar av gungan eller lekställningen ska fallet inte innebära någon stor skada för barnet.

Alla lekplatser måste anpassas efter EU

Därför måste alla lekplatser anpassas efter de bestämmelser som EU har gällande alla slags platser där barn rör sig. Vet man som fastighetsägare, eller som förälder att det är länge sedan som lekplatsen byggdes, eller renoverades så är det dags att göra det nu. Ju förr desto bättre. Ingen vill att något barn ska skadas när de leker. Ett barn leker för att lära sig. För många, många år sedan förstod man inte lekens betydelse. Man ansåg att lekar var något mindre värt än de som vuxna ägnar sig åt. Numera vet vi att leken är avgörande för allt det som ett barn ska lära sig. Genom leken lär de sig allt som är viktigt för dem att lära sig. Att då slå sig och skadas under leken är inte bra för något barn. Leken är livsviktigt för alla barn. Det sägs att traumtiserade barn, barn i krig och i olyckor har slutat att leka. Att inte leka är ett viktigt tecken på att något inte är bar med barnet.

Anlita byggföretag som förstår leken

Då är det viktigt att anlita ett byggföretag som själva förstår det viktiga med både säker och inspirerande lekplats. En lekplats ska locka ett barn att vilja leka, samtidigt som man inte får göra avkall på säkerheten. Ett barn ska kunna leka och rasa runt på en lekplats utan att få tjocka stockar, eller en flygande gunga i huvudet. De måste kunna hoppa och studsa utan att göra illa sig. Därför bör man alltid bygga lekplatser med områden som är säkra för barnen.

29 Apr 2019