VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Att arbeta med barn i vårdnadstvister

Om man arbetar med barn vars föräldrar befinner sig mitt i en vårdnadstvist, till exempel i Stockholm, möter man oftast barn i egenskap av socialarbetare, barnpsykolog, eller i värsta fall som polis. Det är inte alltid så att det är en brottsutredning som föranleder till en vårdnadstvist i Stockholm, men skulle det pågå en brottsutredning bör det definitivt leda till att vårdnaden går över till den förälder som väljer att skydda sitt barn. Tyvärr är det inte alls så och det är mycket skadligt för barnet om det händer. Som lekman kan man ju verkligen tycka att barn borde skyddas från föräldrar som är krimininella, men tyvärr är det sällan som det sker. Tvärtom, ibland finns det fall där socialtjänsten anser att det är "bra", eller en "terapi" för den som sitter inne på ett fängelse att få "umgås med sitt barn".

Vart har barnperspektivet tagit vägen?

Här kan man verkligen undra var barnperspektivet håller hus om man anser att det är "bra" eller en god "terapi" för ett barn att behöva umgås med en förälder som sitter inne och som bevisligen är kriminell. Varför ska man utsätta ett barn för en kriminell förälder? Det är som att fostra ett barn in i kriminalitet. Barn gör ju som vi, vuxna gör. Om en vuxen i barnets närhet är kriminell, vänjer sig barnet vid att det är ju helt "naturligt" att sitta inne och begå kriminella handlingar. Får man inte då en hel generation som tycker att det är helt "naturligt" att vistas i en kriminell miljö? Jo. Så är det.

Verkligen dags att uppgradera barndomen

Är det inte dags att prioritera barn? Att barns rättigheter är så mycket viktigare och mer värda än föräldrars. För så är det. Det är barnen som har rättigheter, enligt lagen, inte föräldrarna. Ändå är det precis tvärtom enligt den praxis som domstolarna går efter när de dömer i vårdnadstvister. Vart tog lagen vägen? Varför är det då få domstolar som dömer i vårdnadstvister till förmån för barnen och det som är bäst för barnet? Och varför är det så få domstolar som verkligen tar reda på vad barnen vill och pratar med dem?

Viktigt att anlita advokat som tar vara på barns bästa och det som de önskar. Vi behöver en kår av självständiga advokater som vågar ta reda på vad barnen önskar och hur de vill ha det. Som vågar strunta i föräldrarna och som prioriterar det som är bra för barnen främst.

13 May 2019