VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Att tänka på vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en uppslitande process som man till varje pris bör undvika. Inte minst kan den leda till stora obehag för barnet, som kan tvingas vittna och tala om sina föräldrar med främmande människor, samtidigt som det märker hur missämjan och baktalandet föräldrarna emellan växer. Det är inte heller ovanligt att desperata föräldrar försöker påverka barnens känslor gentemot den andra föräldern för att få övertaget i en vårdnadstvist, något som kan påverka barnet mycket negativt.

Men hur gör man om man känner att man vill ha ensam vårdnad om barnet och den andra föräldern inte går med på det?

Motiv

Ett första steg är att rannsaka sina motiv. Vad är anledningen till att man vill ha ensam vårdnad? Här kan det finnas logiska, praktiska skäl, men det kan också finnas känslomässiga skäl som att man tycker illa om den andra föräldern och vill straffa personen. Här finns några saker att tänka på; 

1) För det första kommer man aldrig att vinna en vårdnadstvist genom att utmåla den andra föräldern som olämplig utan att ha klara bevis för det. Att bara hänvisa till den andra som opålitlig eller moraliskt tvivelaktig räcker inte.

2) För det andra påverkar vårdnaden inte umgänget med barnet. Barnet kommer fortfarande att ha rätt till regelbundet umgänge med båda sina föräldrar enligt umgängesrätten och den hämnd man tänkt utkräva resulterar bara i att man blir ensamt ansvarig för barnet.

3) Har man logiska och rimliga motiv, som att samarbetet inte fungerar, eller att den andra föräldern inte verkar intresserad av att ta beslut kring barnet, gör man rätt i att försöka få ensam vårdnad. Det är viktigt att vårdnaden om barnet fungerar smidigt och om två föräldrar inte kommer överens är en bra grund för ensam vårdnad.

Det gäller dock att inte vara den förälder som försvårat samarbetet, eftersom man då riskerar att bli av med vårdnaden själv. Att försöka försvåra samarbetet med avsikt att själv få ensam vårdnad är alltså en dålig strategi.

Familjerätt och samarbetsavtal

Vänder man sig till familjerätten i kommunen kan man få hjälp att komma överens kring vårdnaden om barnet. De flesta föräldrar som söker hjälp hos familjerätten kommer till slut överens om vårdnaden. Som tidigare sagts handlar det ju inte om umgänget med barnet, utan om ingripande beslut och administration, och de flest föräldrar brukar kunna se att det är bäst att det löper på smidigt. Har man svårt att komma överens generellt kan det vara bra att en förälder har vårdnaden.

Man bör dock tänka på att den förälder som har ensam vårdnad har rätt att flytta med barnet vart den vill, så länge umgängesrätten respekteras. Det kan dock innebära en flytt ganska långt bort, eftersom umgänget enligt lag också kan utövas via telefon eller Skype.

Har man gemensam vårdnad kan en förälder inte bestämma sig för att flytta med barnet utan den andra förälderns medgivande.

Juridisk hjälp

Så tidigt som möjligt i processen bör man söka juridisk hjälp. En advokat kan hjälpa en att förstå de olika turerna i en vårdnadstvist och vad den kan få för konsekvenser. När föräldrar ställs inför de juridiska realiteterna och hur en vårdnadstvist i domstol går till brukar det vara tillräckligt för att komma överens utan rättegång.

En bra lösning kan vara att en förälder får vårdnaden, men att man skriver ett umgängesavtal där man till exempel anger att man har barnet hos sig lika mycket. En advokat kan hjälpa föräldrarna att skriva ett sådant juridiskt bindande umgängesavtal. Den vårdnadshavande föräldern kan då inte flytta med barnet utan att bryta mot umgängesavtalet.

Har du fler frågor kring umgänge och vårdnad om barn ska du höra av dig till en advokatbyrå som specialiserat sig på familjerätt.

14 Dec 2017