VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Att välja grundskola i Helsingborg

Du måste göra ett val när ditt barn ska börja i grundskolan i Helsingborg. Frågan är om denna ska vara kommunal eller fristående. Du vill ju ditt barns bästa.

I vissa länder, speciellt kanske Storbritannien och de länder som någon gång hört till det brittiska samväldet, ger det status att kunna sätta sina barn i privatskola. Vi svenskar har dock inte alls den traditionen. Hos oss har synsättet varit mera inriktat mot jämlikhet. Alla har samma rättigheter och alla ska ha samma möjligheter.

Alltså är det kommunala grundskolor som varit i stort sett allenarådande under lång tid. Vad gäller gymnasieskolor har det förvisso funnits ett utbud av privatskolor. Men att man skulle välja att sätta sitt barn i en privat förskola eller grundskola har knappast funnits på tapeten. Inte minst Jantelagen har satt stopp för det.

Tänk efter innan du väljer grundskola

Systemet med de kommunala grundskolorna är dock långtifrån perfekt. Alla barn är inte stöpta i samma mall och därför kan de inte heller behandlas helt lika. Men i en kommunal grundskola kan det vara svårt att tillgodose behoven hos de barn som har speciella sådana, oavsett om de har inlärningssvårigheter eller om de är specialbegåvade.

Därför är det faktiskt väldigt bra att det också finns privata, eller så kallat fristående, grundskolor att välja. Du som bor i Helsingborg kan till exempel välja att sätta ditt barn i en fristående grundskola i Helsingborg. Du bör åtminstone noggrant beakta detta alternativ innan du bestämmer dig.

16 Apr 2023