VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Barnen ska vara i fokus i en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en tuff emotionell prövning för alla inblandade och inte minst för barnen. Ur vuxnas perspektiv är ju mer av en kamp dem emellan och förvandlas ibland dessvärre till en ren pajkastning där man lägger alla rationella känslor åt sidan och istället bara fokuserar på sig själv och sin – påstådda – rätt. Ur barnens perspektiv blir dock en vårdnadstvist – oavsett anledning – något som i många fall ger ärr för resten av livet och det är också därför som man snabbt som förälder måste försöka lägga personliga vendettor åt sidan och istället fokusera all sin kraft på sina barn. Visst, här generaliserar vi litet och får en vårdnadstvist att verka som ett sätt där de vuxna enbart är ute efter bråk – men i många fall så är det faktiskt tyvärr just så en vårdnadstvist ser ut. Man tar varje chans att förstöra för den forne partnern för exempelvis en sådan – i sammanhanget – trivial sak som exempelvis otrohet och drar då med sig sina barn med i fallet.

Det finns naturligtvis andra orsaker till en vårdnadstvist också och dessa kanske inte kan lösas på något annat sätt. Här talar vi då främst om missbruk, incest eller andra allvarliga saker som gör att en förälder är direkt olämplig som vårdnadstagare.

Men vi fokuserar här på barnen och de mindre allvarliga anledningarna till att en vårdnadstvist uppstår. Här måste man alltså sätta dem i första rummet och ge dem den hjälp de behöver – det handlar om att använda sig av sunt förnuft, helt enkelt. Man måste hela tiden förklara sitt beteende för barnen, varför man handlar som man gör och varför det absolut inte handlar om att de gjort något fel.

Det sistnämnda är det absolut viktigaste – barnen är oskyldiga och ska också veta om det. Bara för att mamma och pappa inte kommer överens så har det ingenting med barnen att göra – och detta är viktigt att det verkligen framkommer, både genom egna samtal och genom att man tar in extern hjälp i form av en psykolog. Man får lägga sin egen prestige åt sidan för en stund och börja handla för barnens bästa – det kommer nämligen i och med denna vårdnadstvist ändå vara ett tufft ok att bära med sig genom livet för barnet eller barnen i fråga.

Hjälp till även som utomstående vid en vårdnadstvist

Att som utomstående bevittna en vårdnadstvist kan även det vara väldigt svårt. Ofta har man ju någon sorts kontakt med båda parter som berörs och kanske inte vill ta något parti. Det här innebär i många fall att man som utomstående ofta sticker huvudet i sanden och håller sig borta till dess att denna vårdnadstvist är löst – ett direkt felaktigt beteende. Bättre är nämligen att man behåller kontakten med båda parter – utan att döma eller välja sida – och agerar stöd under denna svåra period. Man ska vara objektiv och bara stötta utan att döma – en god vän behövs alltid vid en vårdnadstvist.

Mer info på denna sida.

20 Jun 2017