VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Gemensam eller ensam vårdnad?

Om du och din före detta inte kan komma överens om hur barnets vårdnad ska se ut, kan en advokat behöva anlitas. Att en advokat anlitas i sådana här tvister kan bero på att den ena föräldern vill vårda barnet ensamt, medan den andra föräldern vill ha gemensam vårdnad. I många fall blir samtalen om hur vårdnaden ska utformas turbulenta, och ibland uppstår tvister som kan bli långdragna och jobbiga.

När är ensam vårdnad berättigat?

Om föräldrarna var gifta när barnet föddes ges båda föräldrarna gemensam vårdnad om barnet per automatik. Vid skilsmässa kan föräldrarna dock ha lite olika åsikter kring hur vårdnaden ska utformas.

Ensam vårdnad kan vara berättigat när den ena föräldern missbrukar, är mycket sjuk eller av någon annan anledning inte kan se till sitt barns bästa. Om ni hade gemensam vårdnad tidigare, krävs det ett beslut från tingsrätten om att ensam vårdnad ska införas. Tingsrätten tar sitt beslut utifrån barnets bästa.

Det här kan innebära att även om du anser att den ena föräldern inte är lämpad för gemensam vårdnad, kan tingsrätten anse att vårdnaden ändå bör delas för att det blir bättre för barnet. Att tingsrätten inte håller med dig kan kännas frustrerande. Kanske anser du att rättsprocessen inte gjort situationen rättvisa? I sådana fall har du möjlighet att överklaga.

Underhållsbidrag

I fall av ensam vårdnad, har föräldern med vårdnaden rätt att få underhållsbidrag utbetalat från den andra föräldern. Det här ska ske månatligen till dess att barnet fyller 18. Hur mycket som ska betalas varierar lite. Det beror bland annat på barnets behov och hur föräldrarnas ekonomiska situation ser ut i allmänhet.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad är ofta det som är bäst för barnet och är något som föräldrarna bör sträva efter. Ibland är det dock inte möjligt, kanske till följd av de anledningar nämnda ovan (missbruk, sjukdom etc.).

Hur föräldrar löser gemensam vårdnad rent praktiskt ser lite olika ut. Många väljer att låta barnet bo hos respektive förälder en vecka i taget. Om föräldern bor lite längre bort, kanske barnet istället kommer över på lov och helger. Växelvist med långa avstånd kan vara påfrestande för barnet. Faktorer som fritidsintressen, kompisar och skola bör alltid tänkas på när vårdnaden ska utformas.

Prioritera barnets välmående

Tingsrätten arbetar utifrån barnets bästa. Det här bör även föräldrarna göra. Finns det några uppoffringar som föräldrarna kan göra för att barnet får det bättre, bör det göras. Om ena föräldern till exempel planerar en flytt långt bort ifrån det tidigare gemensamma hemmet, bör den här flytten övervägas både en och två gånger. Att barnet umgås regelbundet med sina föräldrar är absolut något som bör eftersträvas i den mån det är möjligt.

5 Jul 2017