VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Gör skilsmässan så skonsam ni bara kan för barnens skull!

Antalet vårdnadstvister har dubblerats under åren 2007-2016, visar färsk statistik. Mellan de åren fördubblades antalet vårdnadstvister från 3.247 till 6.324. En del av dessa vårdnadstvister är enbart en formalitet då en av föräldrarna inte är delaktig i barnets liv. Det kan till exempel handla om att den ena föräldern helt enkelt behöver ett pass till barnet, och då går ansökan till domstolen och införs då i statistiken som en vårdnadstvist. Men i "riktiga" vårdnadstvister är det inte ovanligt att den ena föräldern är utsatt för våld av den andra parten. Vi ska samtidigt komma ihåg att de allra, allra flesta föräldrar klarar mycket väl av att skiljas och fortfarande vara vänner. De normala föräldrarna kan faktiskt skiljas och vara vuxna och vettiga mot varandra, trots att de inte längre vill leva tillsammans.

Vad man kan göra om man inte är överens

Kan man inte komma överens är det viktigt att inte tvisten sker mitt bland barnen, och att gräl om ägodelar och hus och hem inte sker när barnen är med. För dem är det en tillräcklig förändring att ni som föräldrar inte längre ska bo tillsammans. Barnen har ju inte med saken att göra, om ni som är föräldrar inte kommer överens. Då är det viktigt att inte ta in tvisten in i relationen med barnen. Då kan man ta det man inte är överens om, med en advokat som kan de delar som gäller när det kommer till bodelning, och som ni kan lita på, kan lagen utan och innan. Det viktiga är ju att ni gör rätt, eller hur?

Vad lagen säger om bodelning

Lagen säger lite olika saker, beroende på om ni som par och familj har varit gifta eller enbart sambor. Har ni varit gifta, gäller att båda har giftorätt, det vill säga rätt till hälften av allt som ni har haft tillsammans, oberoende när ni har skaffat bostaden och ägodelarna. Man har helt enkelt rätt till hälften av allt. Har ni däremot varit sambor, har ni inte rätt till hälften av det gemensamma hemmet. Då har ni endast rätt till hälften av allt det som ni tillsammans har införskaffat för det gemensamma boendet. Har ni till exempel köpt bostaden för att ni tillsammans har flyttat in i det, då är hälften ert. Men om någon har ägt en sommarstuga innan ni blev sambor, har den andra inte rätt till hälften av den, eller någon annan egendom eller ägodel.

18 Sep 2018