VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Hur kan man stötta någon som tvistar om barn?

Om man känner någon som är mitt uppe i en pågående vårdnadstvist kan det vara svårt att se på som utomstående. Man kan ske känner sig matklös och önskar att man kunde hjälpa till. Och om man, som inte är inne i själva vårdnadstvisten, känner sig maktlös, är det antagligen ingenting jämfört med hur den känner det, som är mitt inne i en sådan juridiskt process. Och barnet smittas säkert av oron och känslorna som antagligen florerar kring hela tvisten.

Antalet vårdnadstvister har tydligen dubblerats under de senaste 10 åren. Vad det beror på, är svårt att säga. En del advokater menar att det beror på att den generation som just nu har barn, är uppvuxna med en vana att få igenom sin vilja. Får de inte igenom den, drar de sig inte för att få igenom sin vilja med hjälp av juridiken. Om detta stämmer eller ej, är svårt att veta. Det enda man med säkerhet kan veta är att det alltid rör upp en massa känslor, oberoende om det är du eller din förra partner som kanske förlorar vårdnaden om sitt barn.

Man har inte rätt till sina egna barn

För det första vill vi poängtera och verkligen betona; att barn inte är ägodelar. Man kan inte äga ett barn. Ett barn äger bara sig självt. Ett barn har inga skyldigheter gentemot sina föräldrar, bara rättigheter, och vi anser att föräldrar endast har skyldigheter gentemot sitt barn, men inga rättigheter. Vi tror att om alla bara kunde leva med de premisserna, kanske många vårdnadstvister aldrig skulle uppstå. Samtidigt är vi medvetna om att verkligenheten inte är så här enkel.

Är barnet utsatt för risker bör en förälder skydda det

Ibland är inte en förälder bra för ett barn. Bara för att det är det egna barnet som en förälder inte är bra mot, har den föräldern ingen rätt till att ha vårdnaden om det barnet. Utsätter man ett barn för våld eller övergrepp anser vi att man som förälder är skadlig för barnet. I sådana falla måste man skydda barnet och tänka mer på barnet än på den som utsätter det för våld eller övergrepp. Tyvärr händer det alldeles för ofta att socialtjänst, polis eller andra myndigheter inte tar något ansvar för att skydda barn, utan lägger allt det ansvaret på den andra föräldern. Då måste den föräldern gå in och söka ensam vårdnad för barnet för att barnet ska bli skyddat mot fortsatt våld och övergrepp. Här kan du läsa mer om hur man kan gå till väga och ansöka om ensam vårdnad om sitt barn: http://www.ensamvårdnad.net.

13 Nov 2018