VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Innebörden av ensam vårdnad

Många tar fel på begreppet ensam vårdnad. Det betyder att den enda föräldern bär fullt ansvar för beslut gällande barnens fostran. Den andra föräldern behåller rätten att träffa barnen.

Det juridiska begreppet ensam vårdnad är något som ofta tolkas fel av de som sitter i skilsmässa. Ensam vårdnad betyder inte att den ena föräldern fråntar den andra rätten till umgänge. Begreppet betyder att vårdnadshavaren bär allt ansvar och tar samtliga juridiska beslut gällande gemensamma barn när det kommer till val av skola, fritidsaktiviteter, fostran, omvårdnad med mera. Den andra föräldern behåller sin rätt att få träffa barnet. Vårdnadshavarens skyldighet är att garantera en trygg tillvaro och se till att barnet inte utsätts för mobbning eller kränkning. Barnets hälsa och dagliga behov är helt och hållet vårdnadshavarens ansvar.

Att ansöka om ensam vårdnad

I Sverige är det vanligast att få gemensam vårdnad vid en skilsmässa. Ibland händer det dock att den ena föräldern ansöker om ensam vårdnad. Då oftast i samband med en skilsmässan där kommunikation och samarbete föräldrarna emellan inte fungerar smidigt. En annan viktig faktor är förälderns förmåga att ta hand om barnet. Om missbruk, psykisk ohälsa eller våldsamma utbrott är registrerade så bör den andre föräldern ansöka om ensam vårdnad.

Processen påbörjas med en diskussion där orsaken för ansökan förklaras. Här rekommenderas det att en advokat är närvarande. Helst ska båda föräldrarna ska träffas tillsammans med varsin representerande advokat. Barnets bästa ligger alltid i fokus och är något som tas hänsyn till under hela processen. En ensam vårdnad godkänns om det ses som den bästa lösningen för parets barn.

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Som tidigare nämnt betyder inte ensam vårdnad att föräldern fråntas rätten till att träffa sina barn. Med andra ord får barnet träffa båda sina föräldrar regelbundet. Juridiskt kallas dessa träffar för umgängesrätt. Barnets egna synpunkter är något som allt mer tas hänsyn till. Ifall hen absolut inte vill träffa en av sina föräldrar så görs inte detta mot barnets vilja oavsett om annat har bestämts under vårdnadstvistens gång.

Vid kommunikationsproblem föräldrar emellan eller vid en fastslagen ensam vårdnad är det bäst att sammanställa och skriva under ett individuellt umgängesavtal. Där anges det hur umgänget lagts upp. Ett sådant avtal kan godkännas av socialnämnden. Det har nämligen samma rättsliga verkan som en dom i tingsrätten.

Oavsett hur parets förhållande ser ut och hur de själva vill lägga upp umgänget bör man alltid tänka på vad som är bäst för barnet.

15 Sep 2020