VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Miljövänlig städning mest skonsamt

Vi blir väl alltmer miljömedvetna (hoppas vi) och tvingas mer eller mindre att tänka på det globala klimatet och på hur vi människor påverkar det? Här hoppas vi på det, eftersom det enda logiska är att jordens resurser inte finns i oändlighet, vilken matematiska formler vi än använder oss av, pekar alla på samma sätt. Jordens resurser räcker gott och väl till hela jordens befolkning om resurserna ingår i en återvinningscykel och att vi människor tillför lika stor andel resurser som vi anvädner oss av, eller hur? De gäller bara att vi, som gemenskap kommer i balans med de resurser som inte finns i oändlighet.

Lär barnen att ta hänsyn till miljö och klimat

Allra bäst är det om vi lär barnen det ändå från barnsben. Tänk på vad de kan om datorer – de är uppvuxna med dem och kan mer än sin föräldrageneration. På samma sätt finns det goda chanser att de automatiskt lever och andas miljövänlighet och klimathänsyn när de växer upp och fattar beslut som vuxna i den andan om de lär sig det sättet att leva från början. Det innebär att fatta beslut om handlar om miljövänliga alternativ. I allt. När det kommer till vardagen, semestern, helgerna, i vår shopping och konsumtion.

Som konsumenter har vi makten

Här har vi som konsumenter en stor makt och möjlighet att påverka produktionstillverkningen i rätt riktning. Väljer vi konsekvent miljövänliga alternativ kommer de att förse oss med det som vi efterfrågar. De är så marknaden fungerar. Det kan vara allt från matvanor (välja ekologiska proukter) till hur vi reser (ta tåget istället för bilen) och i vardagen när vi städar. Här handlar det om att börja använda miljövänliga rengöringsprodukter och välja bort kemikaleierna som rinner ut ivåra sjöar och vattendrag, försurar dem och göder dem med fel beståndsdelar, som inte ska finnas där.

Välj en miljövänlig hemstädning i Helsingborg

Det är ju inte alltid som, som barnfamiljer, med hektiska scheman; heltidsarbete, barnassning, matlagning och allt som hör till det, som man dessutom orkar tänka på miljön och klimatet när vi städar. Här vill vi inte lägga sten på bördan. Välj då hemstädning. Bor man i Helsingborg kan man välja en stäfirma med miljövänlig hemstädning som sker på miljövänligt sätt och metoder. Det innebär bland annat att de har certifierat sitt arbetssätt enligt ISO 14001, och har alltså en miljöpolicy för alla val de gör. Det innebär miljövänliga produkter, avfallssortering och att inte anvädna sig av annat än förnybara resurser.

22 Jun 2018