VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

När föräldrar inte kommer överens

Vid separation eller skilsmässa kan de fortsätta att ha gemensam vårdnad om de gemensamma barnen. Önskar den ena föräldern ha enskild vårdnad måste man skriva avtal om detta som ska godkännas av socialnämnden.

Gemensam vårdnad vanligast

Självklart är det enklast och bäst att ha gemensam vårdnad och delat ansvar. Vårdnadhavarna bestämmer var barnen ska bo. Att vara juridisk vårdnadshavare behöver inte innebära att man har faktisk vård om barnet. Var barnet bor spelar ingen roll utifrån juridisk synpunkt. Vanligast är att barnet bor hos den ena föräldern. Men barnet kan inte vara skrivet på två adresser men har juridiskt rätt till att bo hos den andra föräldern. 

Att komma överens om umgänget med barnen

Det är föräldrarna ansvar att komma överens hur umgänget ska delas mellan varandra. Självklart ska barnet eller barnens behov sättas i första rummet. Den förälder som barnet bor hos är skyldig att bistå med eventuella resekostnader som kan uppstå när barnet umgås med den andra.

Socialtjänstens familjerättsenhet kan hjälpa till att skriva ett bindande avtal om gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. Vid samarbetsproblem mellan föräldrarna kan man vända sig familjerätten och få hjälp med ett samarbetsavtal. Om inte heller det hjälper så får man vända sig till tingsrätten där man göra en utredning. 

Ta hjälp att komma överens

Men kan ta även få hjälp av familjerådgivningen gällande vårdnad, boende och umgänge med mera. När barnet eller barnern bor huvudsakligen hos den ena av föräldrarna blir den andre skyldig att betala underhålls. Det gäller tills barnet fyller 18 år eller har avslutat sin utbildning, som längst till 21 år. Föräldrarna kan själva bestämma storleken på underhållsbidraget.

Det finns riktlinjer på Socialstyrelsen för hur underhållsbidrag kan räknas ut. Om inte föräldrarna kan enas kan det avgöras i tingsrätten. Då bör man ta kontakt med med en advoktatfirma som är specialiserad på familjerätt.

Försäkringskassan kan i vissa fall betala ut underhållsstöd om föräldern där barnet bor inte får underhållet som bestämts av den andra.

Barnens bästa i fokus

Barn påverkas alltid av en separation på olika sätt. Det viktigaste är att barnens liv påvärkas så lite som möjligt. Barnens ålder påverkar såklart hur de påverkas. Men all förändring för barn oavsett ålder kan vara väldigt jobbigt. Låt barnet eller barnen komma till tals. Självklart är det jobbigt för föräldrarna men försök att alltid tänka på barnets bästa även om ni föräldrar inte kommer överens. Tänk på att en rättsprocess kan ta upp till 2 år innan den är klar. 

 

11 Mar 2019