VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Radonsanera hus för barnens skull

Det tog ett tag innan man kom på vilka negativa hälsoeffekter både asbest och radon hade på människor. Innan man kom på asbestens och radonets cancerogena egenskaper, ansåg man att de var bra byggmaterial, som isolerade fönster och dörrar, golv och väggar bra. Fram till 1970-talet byggde man hus med de farliga byggmaterialen. Bor man i ett hus byggt före 1975 kan man med fog misstänka att det kan finnas radon, eller asbest i huset, och då bör man låta en saneringsfirma komma och mäta halterna av dem i huset. Om de hittar för höra radonhalter, eller asbesthalter, måste man sanera huset om man vill bo kvar. 

Var kan det finnas radon?

Radon finns naturligt i jorden under marken. Det är ett grundämne, en ädelgas, är luktlöst med en halveringstid på 3,8 dygn. Radon är radioaktiv. Den är som mest giftig, genom sina så kallade radondöttrar. Blåbetong innehåller radon och har en blandning av alunskiffer, började tillverkas 1929 och upphörde 1975, då man upptäckte radonets cancerogena egenskap. Radon kan finnas i alla sorts isoleringsmaterial, i fönster, dörrar, väggar och golv. Den kan även finnas radon i marken under huset, i vattnet vi ska dricka. Det är därför vi ska göra radonmätningar så att vi vet och kan åtgärda radonet.

Vad kan man göra åt det?

Att riva ut blåbetongen i väggar eller bjälkar är inte att tänka på, då förstörs hela huset. Då kan man i stället isolera blåbetongen så att den inte fortsätter skada dem som bor i huset. Finns radonet i väggen, kan man isolera den med särskilda radontapeter. Finns den i mindre byggmaterial kan man riva ut allt det, efter att man har byggt särskilda luftslussar för att skydda dem som bor i huset. När allt radonmaterial är borta, ersätter man det med färskt och nytt byggmaterial. Finns det i marken, bygger man en tät bottenplatta som man lägger huset på. Finns radonet i vattnet, måste man lufta vattnet innan man kan använda det.

Vem kan göra det åt en?

Man bör anlita en pålitlig saneringsfirma som sanera allt det som krävs för att bli kvitt radonet. Företaget måste ha certifierade sanerare, som på så sätt kan påvisa sin kompetens att på ett fackmannasätt kunna sanera huset. När de har rivit ut allt som kunde innehålla radon, måste de installera FTX-ventiler som på ett effektivt sätt får ut luften ur huset och kan suga in frisk luft. De mäter halten av radon innan de sanerar och mäter halten efter saneringen så att de vet med säkerhet att allt radon är borta. Läs mer om radonsanering på https://www.radonsanering.se.

26 Aug 2018