VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Så fungerar bostadsgaranti för barnfamiljer

Ibland kan det finnas olika skäl till att en familj är tvungen att ge sig av hemifrån. Det är alltid en tragedi att en familj är tvungen att packa sitt pick och pack och ge sig av hemifrån. Om någon i familjen är utsatt för våld, övergrepp eller liknande behöver den som är utsatt för, skydd från den som utsätter det. Ofta är våldet, eller övergreppen inte bara riktad mot EN medlem i familjen. Hela familjen påverkas negativt av att det förekommer våld i hemmiljön.

En våldsutsatt familj behöver mer än en bostad

Har det förekommit våld i hemmet under en längre tid, kan familjen behöva få psykologisk hjälp för att komma vidare. Det kanske inte bara räcker med att de fysiskt kommer hemifrån, de behöver stärkas mentalt för att våga gå vidare i livet och utan den som utsätter dem för misshandel eller våld. Det svåra är att de flesta familjer som råkar befinna sig i en våldsutsatt miljö får väldigt olika hjälp från kommunen. Och det är kommunerna, via socialtjänsten som ska hjälpa en barnfamilj som är utsatt för misshandel och övergrepp. Detta har på vissa håll inte alls fungerat. Socialtjänsterna på olika håll har inte kunnat, eller velat göra sitt jobb. Varför det är så, har inte utretts ordentligt, inte heller har någon minister, oss veterligen gjort något åt denna situation. Nu har däremot barnminister Åsa Regnér bett en utredare se över situationen för våldsutsatta barnfamiljer.

─ Mäns våld mot kvinnor och barn är ett samhällsproblem. Barn som upplever våld ska få stöd och insatser och vi kommer nu analysera utredningens förslag för att säkerställa detta, säger barnminister Åsa Regnér, enligt regeringens egen hemsida.

Barnfamiljer ska få skyddat boende enligt lag

Utredaren, som heter Fredrik Lundh Sammeli, föreslår att skyddat boende ska vara en del i socialtjänstlagen, att socialnämnderna i landets olika kommuner ska noga följa vården av barn och ungdomar som vistas på skyddade boenden och se till att de får skola, hälsa- och sjukvård ordnade av det skyddade boendet. Utredaren tycker också att de ska ställas kvalitetskrav på skyddade boenden vad gäller krav på verksamhet, kompetens och bemanning, plus att de ska ha rätt tillstånd för att driva boendet. De skyddade boendena som tar emot barnfamiljer måste begära en registerkontroll av personalen som arbetar där. 

Bostadsgaranti ska ge bostad inom ett år

En bostadsgaranti, som alla kommuner har när det kommer till barnfamiljer innebär, i teorin, att alla barnfamiljer ska garanteras att få en egen lägenhet inom 12 månader, tyvärr kan bostadsgarantin villkoras så att det blir såsom myndigheten kräver av den våldsutsatta barnfamiljen att de gör som myndigheten vill och bestämmer. Händer det, blir det svårt för barnfamiljen att ha en annan åsikt än myndighetens (socialtjänstens åsikt).

26 Mar 2018