VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Så fungerar ensam vårdnad om ett barn

Det normala om man är gift när man får barn är att båda föräldrarna per automatik får gemensam vårdnad om barnet. Är man inte gifta med varandra när ett barn föds, får mamman automatiskt ensam vårdnad om barnet, men om pappan går med på att erkänna faderskapet och ange att han vill ha gemensam vårdnad om barnet, får de två gemensam vårdnad om barnet. Det kan de få oavsett om de är sambor eller bor på skilda håll och det fortsätter de ha såvida inte någon av dem, ansöker om ensam vårdnad om barnet.

Allt annat än barns bästa är ovidkommande

Att ansöka om ensam vårdnad, bara för att man som vuxna inte kommer överens, eller är svartsjuk, arg eller ledsen på den andra föräldern är inte klokt varken mot barnet som kommer i kläm, eller mot den andra föräldern. Det är först om den andra föräldern är våldsam, missbrukare, psykiskt sjuk eller har en psykisk störning, är tungt kriminell eller vanvårdar barnet och är farligt för det, som man som ansvarsfull förälder bör ansöka om ensam vårdnad för barnet för att skydda det. Då är det väldigt viktigt att inte bara ansöka om det, utan bevis. Utan bevis på något av det som du anger som skäl för att ansöka om ensam vårdnad kommer du ingenstans. Normen är gemensam vårdnad, såvida du inte kan bevisa att den andra föräldern är våldsam, förgriper sig på barnet, är missbrukare, tungt kriminell, vanvårdar barnet, är psykiskt sjuk eller har en psykisk störning. Först när du har bevis för detta kan du ansöka om ensam vårdnad för barnet.

Här måste alla värna barns bästa

Det är mycket viktigt i detta sammanhang att barnets bästa kommer i första hand. Det är inte föräldrarnas bästa det handlar om, utan enbart barnet. Det är barnet som har rätt till till exempel umgänge med båda sina föräldrar. Inte tvärtom. Det är inte föräldrar som har rätt till umgänge med sitt barn. Tvärtom. Det är alltid med fokus på det som är bäst för barnet som ska avgöra vem som ska ha vårdnad, boende och umgänge. Om du funderar på att ansöka om ensam vårdnad om ditt barn bör du ha något av dessa skäl – och du måste kunna bevisa det. Ta kontakt med en advokatbyrå som har erfarenhet av vårdnadstvister och som kan rådge dig om hur du bör gå till väga, hur du lagligen kan skydda ditt barn och vad som händer i vårdnadsutredning, vad familjerätten hos socialtjänsten gör och vad som kan hände i den juridiska processen som en ansökan om ensam vårdnad innebär.

15 May 2018