VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Säkra elen i hemmet

När man är en barnfamilj gäller det att säkra allt som kan gå fel i hemmet. Barn är snabba när de väl har lärt sig krypa, eller gå. Det går på en sekund så har de ramlat och slagit sig, dragit ner sladdar som går till kaffebryggare, eluttag, vassa hörn och bokhyllor eller garderober som kan ramla ner. Som småbarnsföräldrer bör man gå igenom hela bostaden och tänka igenom säkerheten. Bäst är det om man skruvar fast bokhyllor och garderober i väggarna. Det går så snabbt om barnen kommer på att de ska klättra i bokhyllan eller börjar a sig upp i garderoben. De glömmer så lätt saker som man säger till dem. Ena stunden kan de lova att inte klättra i garderoben, andra stunden har de helt glömt bort vad de precis har lovat. Så vissa saker bör man leta efter om man vill säkra sitt hem.

1. Är fönster säkra i hemmet?

Fönster som inte har spärrar måste genast få säkerhetsspärrar. Barn ramlar ur väldigt mycket lättare än vuxna. Dels har de större huvuden än resten av kroppen. Småbarn har andra proportioner än vuxnas kroppar. Det gör att när de lutar ut genom ett fönster, dras huvudet mer neråt än när vuxna lutar sig ut genom fönstret. De ramlar på det sättet lättare ut genom fönstret. Därför behöver fönster helt andra säkerhetsspärrar när de kommer in i familjen.

2. Är bokhyllor och garderober fastskruvade?

Barn klättrar gärna. De ser ju hur vi vuxna tar saker från hyllor högt upp. De är av naturen nyfikna och undrar vad det är som är så intressant högt uppe i hyllorna. Många barn gillar också att vara i garderober. Där finns kläder som de känner igen lukten av (de vuxna) och ser de saker som ligger högt upp i hyllorna i garderoben vill de klättra upp för att nå det. En garderob välter väldigt lätt. Om barnet börjar klättra iden kan de väldigt lätt ramla ner och en garderob som ramlar på ett litet barn kan åstadkomma mycket stor skada. Därför bör man skaffa sig skruvar och skruva fast garderoben i väggen.

3. Är elen säker i huset?

Hur ser elsystemet ut i huset? När drogs elen in i huset? Är det många år sedan kan det vara ett föråldrat elsystem som kan vara riskabelt att använda. Då är det säkraste som man kan göra är att dra ny elledningar i huset. Dessutom kanske man bör placera eluttagen högt upp i väggarna. Det bör inte finnas eluttag precis i jämnhöjd med krypande barn. De kanske ser de vuxna som stoppar in sladdar i eluttaget och vill också stoppa in saker i den. Håller de då någon sak som innehåller metall får de riktigt kraftig stöt genom kroppen vilket kan äventyra deras hälsa. Därför bör man se till att alla uttag inte är nåbara för barnen. Dessutom kan man alltid lägga ett säkerhetslås över eluttaget som öppnar sig först när man ska använda dem. Det är också bäst att en behörig elektriker ser över säkerheten i hemmet när det kommer till elen. Läs gärna mer här om du behöver elektriker i Uppsala.

6 Sep 2019