VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Skilsmässa – när våld förekommer i familjen

Är det någon som har sett Bonusfamiljen som går på Sveriges television. Man måste inte ha sett den för att veta avd en bonusfamilj är för något. Däremot är TV-serien en rolig parodi på olika komiska situationer som en bonusfamilj kan råka ut för. Det är något av tidens tecken att familjebildningar inte ser ut som förut; mamma, pappa barn. Numera ser vi ju pappa, pappa, barn, eller mamma, mamma, barn. I en bonusfamilj har vi ofta mamma, pappa, mammas barn, pappas barn och kanske gemensamma barn, sedan har vi mammas barns pappa, och pappas barns mamma och så vidare och så vidare. I många fall brukar man kunna komma överens, även om barnet med en ny bonusfamilj plötsligt får fler pappor än bara den egna pappan, och fler mammor än den egna mamman.

Bonusfamilj ger fler vuxna i barns liv

Det positiva med det är att i barnens omgivning, finns det fler vuxna som barnet kan ha en bra relation till. Barnet får fler syskon som han eller hon kan ha en syskonlik relation till. Nackdelen är den att bildandet av bonusfamiljen inte alltid går särskilt gnisselfritt, det är som gjort för en massa konflikter; det kan finnas negativa känslor mellan barn och föräldrar, mellan barn och bonusföräldrar, mellan barns syskon och barn och deras nya bonussyskon och så vidare i det oändliga.

Inte alla skilsmässor smärtfria

Det är ju inte alltid som skilsmässor är smärtfritt. Tvärtom. Det är bra om det är det, men ibland om det förekommer mentala problem i familjen, kriminalitet eller våld; fysisk, psykisk eller sexuellt våld i en familj är det så gott som omöjligt att kunna komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Många tror helt felaktigt att vårdnadstvister uppkommer för att någon av föräldrarna vill göra livet surt för den andra föräldern. Att den ena föräldern säger att den andra förälderns är våldsam och ”hittar på” för att den andra föräldern vill sabotera för den andra och tror att det är oftast så, är helt fel. Ingen kan påstå att våld inte sker i en familj är rent av omöjligt att påstå.

Utomstående kan inte avgöra hur det är

Ingen som är utomstående kan veta hur det är en familj. Hur många gånger har man inte läst om grannar och bekanta till familjen som står som fallna från skyarna då en ”familjetragedier” har skett. Ska man upptäcka våld hos en familj, måste man göra riktiga riskbedömningar för att kunna utesluta sådant. Tyvärr gör varken polis eller socialtjänst någon som helst riskbedömning när det kommer till barnfamiljer.

På så sätt kan barn var med om våld som inte är bra för dem. Om den ena föräldern är med om våld i relationen, bör både den föräldern och barnet komma ut ur våldet så fort som möjligt. Våld är skadligt, och i det långa loppet kan våldet leda till död och psykisk skada. Då måste barn skyddas. Det enda man kan göra är att då kontakta en advokat och begära ensam vårdnad om barnet för att skydda det. Det är mycket svårt att få rätt i en vårdnadstvist, men om det ska bli ett bra skydd för barn som varit med om våld i sin familj, hänger på om man kontaktar rätt advokat eller inte. Advokatens insats är absolut avgörande för om barn blir skyddade eller inte. Läs mer vårdnadstvister på: http://www.vårdnadstvist.biz.

12 Mar 2018