VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Tragiskt med umgängestvister

Att två föräldrar befinner sig i en umgängestvist i Göteborg (bara som exempel) är nog inte så roligt. Att man kanske tvistar om vårdnad, kanske innebär en ganska stor fråga som behöver en lösning, men att två föräldrar tvistar om umgänge, innebär en svårare fråga då man inte ens kommer överens om hur barnet ska kunna umgås med den förälder som barnet inte bor med, eller med den förälder som har vårdnaden om barnet. Svensk lag delar på hur barnet ska vårdas, var barnet ska bo och hur barnet ska umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Därför kana två föräldrar tvista om umgänget. Lagen säger inte något om hur barn ska umgås med den förälder som den inte bor tillsammans med, den förutsätter att föräldrarna ska komma överens om sådana saker. Det har gjort att tvister om både vårdnad och umgänge har fördubblats bara på 10 år; mellan 2007-2016.

Svensk lag har övergett föräldrar

På så sätt förutsätter svensk lag att två föräldrar som har barn tillsammans ska komma överens om hur de ska göra, var barnet ska bo, hur de ska fördela vårdnadsfrågor mellan sig och hur umgänget mellan dem som barnet ska se ut. Lagen bryr sig helt enkelt inte om de som inte kommer överens. Den förutsätter att föräldrar ska samarbeta, oavsett vad som är orsaken till deras skilsmässa, och är det två väl fungerande föräldrar, då fungerar ett samarbete mellan föräldrarna som har gemensamma barn. Det är då det finns en förälder som använder sig av våld, eller förgriper sig på barnet eller den andra föräldern, som det inte fungerar och då finns det inte något som skyddar barnet, eller den andra föräldern.

Svensk lag har övergett barn

Barn som växer upp med en förälder som är våldsam eller som förgriper sig på det egna barnet, har tyvärr inget skydd när föräldrarna skiljer sig. Ett barn förutsätts nämligen enligt svensk lag att alltid umgås med den förälder som de inte bor tillsammans med. Ett barn kan till och med hämtas av polis och socialtjänst om barnet vägrar att umgås, och bo med den andra föräldern. Hur bra kan det vara för ett barn? Hämtas av polis, för att umgås med en förälder? Man kan ju undra hur polisen, lagstiftarna, socialtjänsten och domstolen tänker när man sänder polis efter ett litet barn bara för att barnet inte vill umgås med en förälder?

2 Sep 2019