VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en rättslig process som behandlar vem som ska ha vårdnad över gemensamma barn vid en skilsmässa. Om föräldrarna inte är överens kan ärendet avgöras i domstol.

Vårdnadstvister är något relativt vanligt i Sverige. Dessa kan uppstå ifall föräldrarna inte är överens om vem som ska ha vårdnaden över barnen efter en skilsmässa. I Sverige är utgångsläget att båda föräldrarna ska ha vårdnad över sina barn, så kallad gemensamma vårdnad. Detta betyder att båda två fattar beslut som rör barnen eller barnet angående frågor kring boende, semester eller skolgång. En skilsmässa kan göra att det blir allt svårare att ta gemensamma beslut om barnen, speciellt när föräldrarna inte lever tillsammans längre. Då kan det lätt uppstå vårdnadstvister.

I Sverige anses gemensam vårdnad som bästa lösningen för ett barn. Uppstår det dock konflikter vid en sådan utgång så är det kanske bäst att hitta en bättre lösning, speciellt om föräldrarna inte är eniga i många frågor.

5 viktiga punkter angående svenska vårdnadstvister

Vad bör du veta om vårdnadstvister? För det första utgår alltid svensk domstol från att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad. Vid vårdnadstvister utgår domstolen utifrån vad som kommer att vara bäst för barnet. Ett bra exempel är att låta barnet bo hos båda föräldrarna eller att den ena föräldern får ensam vårdnad. Visserligen tar även domstolen hänsyn till barnets egen vilja. Dock är den inte avgörande. Ju äldre barnet är, desto större hänsyn tas till deras preferenser och önskemål. Barnet har rätt till att ha kontakt och spendera tid med både föräldrarna. En domstol beslutar inte alltid om gemensam vårdnad eller växelvist boende även om barnet har rätt till kontakt med bägge föräldrarna.

Viktiga punkter vid beslut om vårdnadstvist

När en domstol tar beslut i en vårdnadstvist finns det några grundläggande punkter som den tar hänsyn till. För att föräldrarna ska ha en gemensam vårdnad måste de visa att de är redo att kommunicera och ta beslut kring barnets behov på ett konfliktfritt sätt. Om en förälder hindrar barnet från att träffa sin andra förälder kan det ses som ett umgängessabotage. Rätten ser strängt på sådana typer av beteenden och det gynnar inte den skyldige föräldern vid en vårdnadstvist. Om båda föräldrar vägrar gemensam vårdnad får rätten ta ett beslut i frågan. Rätten tar alltid vara på barnets intresse och tar beslut utifrån vad som är bäst för dess psykiska och fysiska hälsa.

3 Aug 2020