VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Vid livets slutskede

Tänk, att det enda vi vet med största säkerhet är att vi ska dö. Ändå är vi så rädda för döden och vill inte tänka på den, inte heller pratar vi om den på något vettigt sätt. Vi har effektiv städat undan den och möter döden enbart i nyheter om skjutningar, i Göteborg, Stockholm eller i Malmö. Den värsta skämtet om detta är pojken som fick veta att mormor dött och som frågade vem som sköt henne. Är detta enda formen av död som vi känner till, blir det slagsida åt det absurda. I stället borde vi omfamna döden och se det som en naturlig del av livet, lika naturlig som födelsen av nya människor. 

Vi har en allt kortare barndom

På något märkligt sätt har det blivit allt kortare tid för det som vi i traditionell mening kallar "barndomen". Våra barn blir tonåringar, och kommer i puberteten allt tidigare än förut. Det händer ju inte bara på det fysiska planet, utan även på det mentala planet. Våra barn skyndar sig att komma in i 20-års åldern. Och våra medelålders människor gör allt för att stanna i 20-årsåldern. Detta både när det kommer till utseendet (ingrepp inom skönhetsindustrin) och den mentala delen (leva som om man är 20 år och inte som om man är 50). Vi skyndar oss att bli unga vuxna, och gör sedan allt för att stanna där.

Att bli gammal är allt mindre attraktivt

Vi vill varken vara barn, eller "gamla" längre. Sett till samhällets bästa gäller det även att vi har så mågna i 30-årsåldern som möjligt, eftersom det är den bästa åldern som för produktionen framåt och som betalar skatt. Men nu ser det ju inte ut, så vi är barn, vi är vuxna och blir gamla och sedan dör vi. Punkt slut. Och om vi tar till oss det faktum alltmer, desto bättre och mer meningsfullt kommer vi att kunna göra våra liv till, eller hur?

...och sedan dör vi förr eller senare

Våra farföräldrar dör, och sedan våra föräldrar. Till sist dör vi själva. Och det borde stämma oss till eftertanke till att göra det bästa av det som finns här och nu. I presens. Varje dag. För att sedan när det är dags för döden göra den så värdig som möjligt. Som att hålla en fin begravning för den som har gått bort, göra en så fin gravplats som möjligt för den som en gång inte finns i livet längre.

29 Nov 2018