VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Viktigt med utbildad personal inom neuropsykiatriska funktionshinder

Utbildning är viktigt, både för de som ska undervisas och för de som ska undervisa. Barn med olika funktionsvariationer kräver egentligen inte mer än andra barn, men det krävs mer av personalen.

Få lärare har kunskap och utbildning nog att kunna tillgodose de behov som barn med NPF-problematik har. Det är viktigt inte bara för barnen men också för de lärare som ska undervisa att det finns kunskap och en hanteringsplan för olika situationer som kan uppstå. Nuförtiden finns det inlagt på schemat i lärarutbildningen att lära sig om neuropsykiatriska diagnoser och hur man ska arbeta med elever som har dessa. Detta är viktig kunskap som man kommer ha användning av oavsett vilken typ av skola man sedan väljer att arbeta på. Som lärare är man där för att hjälpa barnen till en fullvärdig utbildning, och det borde sättas i främsta rummet oavsett skola.

Krav på lugn och ro i studiemiljö

Det finns idag specialinriktade skolor som bara tar in barn och ungdomar med diagnoser inom NPF-spektrat och det finns även många av dessa barn på vanliga skolor. Att veta hur dessa barn vill ha det eller hur de behöver ha det för att de ska kunna fungera och klara av sin utbildning är väldigt viktigt. Många barn som inte får den utbildning de behöver på grund av sin NPF-diagnos hamnar ofta snett eller får inte till sig den information som lärs ut eftersom de inte förstår. Barn med NPF-diagnoser kräver ofta lugnare miljöer utan stök och prat från andra runt omkring sig. Dessa behov kan vara svårt att tillgodose i ett vanligt klassrum med trettio elever.

Anpassade skolor för barn med NPF-diagnoser

Det finns så kallade NPF-skolor som bara tar emot elever med diagnoser inom NPF-spektrat. En NPF-skola görs med mindre klasser och blir på så vis lugnare och mer lätthanterliga för de elever som behöver lugn och ro när de studerar. Hela arbetssättet är upplagt på ett sådant sätt att det ska passa varje individuell elev och deras olika svårigheter. Det är faktiskt så att ingen människa är den andra lik och detsamma gäller ju människor med NPF-diagnoser. Alla har vi olika behov och behöver ta till olika arbetssätt för att fungera i en skolmiljö. Att se till barnens bästa på en individnivå är det allra viktigaste, och så borde det faktiskt fungera oavsett vilken typ av skola det är man är går på.

17 Jul 2020