VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Vilka grupper kan behöva städhjälp?

Pensionärer

Det finns många anledningar till varför man skulle tänkas behöva lite hjälp i hemmet. Pensionärer som väljer att bo kvar i sin egen bostad kan göra detta under en längre tid så länge de får den hjälp de behöver i bostaden och något som kan vara svårt eller helt enkelt omöjligt för de äldre är just städning. Speciellt på de svåra ytorna som påfrestande både rygg och knän på ett ofördelaktigt sätt.

Många pensionärer har inte någon särskilt hög inkomst så det kan vara en bra idé att hjälpa sina föräldrar med städningen eller att köpa in städhjälp, det gör att de äldre kan behålla en hög levnadsstandard i sin egen bostad i centrala Stockholm och senarelägga dagen då de till slut måste flytta in på ett ålderdomshem för att få den vård de inte längre kan ge sig själva.

Barnfamiljer

När det blir tillökning i familjen så förändras plötsligt levnadsförhållandena i familjen och det innebär en stor förändring i form av mindre sömn och att väldigt mycket uppmärksamhet måste ges till den nyfödde.
I Stockholm såsom i övriga Sverige så väljer man ofta att en av föräldrarna tar ut föräldraledigheten medan den andra fortsätter att arbeta, det brukar i de flesta fall vara mamman, bland annat om barnet får sin näring från bröstmjölk. Många tänker i början att det kommer att finnas tid över till egna intressen och att sköta hushållssysslorna i hemmet såsom städning och tvättning.
Men sanningen är att det kan vara väldigt påfrestande på psyket att ta han om ett barn, bland annat genom barnets irreguljära sömnmönster vilket gör att föräldrarna oftast lider av stor sömnbrist vilket även leder till en förhöjd stressnivå och ett sämre fungerande immunförsvar.
Ett utmärkt sätt att minska på arbetsbördan är att ta in städhjälp ett par dagar i veckan som avlastning till de nyblivna föräldrarna, det höjer livskvalitén avsevärt och minskar på den spänning som kan uppstå mellan föräldrarna.

Handikappade får höjd livskvalitet i Stockholm

Beroende på vilken typ av handikapp man har så kan det vara absolut essentiellt att få hjälp med städningen, till exempel är det omöjligt för rullstolsburna att nå till alla utrymmen som måste städas för att ha ett sanitärt boende.
För många som blir handikappade senare i livet så innebär det en stor och smärtsam livsförändring att inte längre kunna göra allt de som man gjorde förr, många sjunker in i depression och stänger in sig i sitt hem, det är därför extra viktigt att de här människorna får hjälp med allt det viktiga så att de kan fortsätta leva ett självständigt och värdigt liv i det svenska samhället.
En så enkel sak som att få städhjälp en dag i veckan kan betyda allt för en människa som lider av ett handikapp, både på grund av en höjd levnadsstandard men även den mänskliga kontakten som de får är av stort värde för hälsan och även välmåendet.

3 Jul 2017