VIPS

Hips Vips så blir vardagen lite enklare för familjer

Vips - En enklare vardag

Välkommen till Vips!

Vi vet att vardagen ibland är krävande på många olika sätt och därför vill vi hjälpa dig på traven. Vi har många års erfarenhet av flera olika områden av föräldraskap.

Hitta på Tillsammans

Ibland är det svårt att veta vad man kan hitta på tillsammans med barnen. Vi välkomnar barnen mer in i vardagssysslorna. Barn älskar tävlingar och poängjakt, så att engagera barnen i vardagssysslor behöver inte vara så svårt. Skapa en poänglista tillsammans, poängen kan både vara kortsiktiga (poäng omvandlas till pengar för lördagsgodis) eller mer långsiktiga (poäng omvandlas till något barnet verkligen vill ha). Kom ihåg att det kan ta mycket på barnets självförtroende om du är hård med poängen. Gör det roligt!

Det finns så mycket ni kan hitta på tillsammans med era barn. Mer tips om detta finns i vår blogg som du hittar längre ner på sidan.

Aktivera Mera

Surfplattor, telefoner, tv. Det är kanske inte där vi vill att våra barn ska spendera all sin lediga tid. Vi vill att barnen ska aktivera sig mer. Vi vuxna kan verkligen hjälpa barnen på traven där. Det finns mängder med aktiviteter, både de som kostar lite mer och de som är väldigt prisvänliga och även gratis. Bland annat så finns det läger för barn som inte behöver kosta skjortan.

Det finns mer

Vi vill ge dig som förälder en enklare vardag och lättare tillvaro. Så självklart kommer vi att uppdatera Familjebloggen med annat som kan vara nyttigt för dig. Det kan vara allt från tips, guider, instruktioner, information och annat som du behöver råd med i föräldraskapet. Vi vill göra hela föräldraskapet lättare.

Barnvänligt

Det finns även annat vi vill hjälpa dig med, som hur du får ditt hem barnvänligt. Det finns mycket i hemmet som kan vara farligt för mindre barn som man kanske inte alltid tänker på och detta kommer vi jobba på att få dig medveten om. Vi vill att alla ska ha säkra hem och hushåll.

Det vi inte vill prata om

Det finns det som vi kanske inte vill prata högt om när det kommer till barn, familj och föräldraskap. Vissa områden är väldigt känsliga och när du behöver råd och hjälp så har vi det till dig. Det kan vara allt från vårdnadstvister, behov av hjälp när tiden inte räcker till och LVU-frågor. Vi kommer att ta upp frågor som du motvilligt kan vilja, eller behöver ha svar på. Ingen fråga är för liten eller för tabubelagd för oss. 

Vi leder dig rätt

När du behöver just hjälp, inspiration eller information så vill vi hjälpa dig att hamna rätt. Därför kommer vi att länka till relevanta företag som vi tror kan vara till stor hjälp för er. Alla som vi länkar till är pålitliga företag, föreningar och liknande som vi själva har använt oss av och verkligen kan rekommendera vidare.

Hips vips så blev vardagen lite enklare!

FAMILJEBLOGGEN

Sida 2

Vad är laglott?

6 nov 2019

I samband med att ett arv ska fördelas så kan olika termer och begrepp dyka upp och det kan vara svårt för en lekman att förstå innebörden av dessa – vad är laglott, vad är arvslott och vilken skillnad finns mellan dessa? För att rätt person ska få få sin del av arvet efter en avliden så följer man den svenska arvsrätten. Arvsrätt reglerar vem som ska ha vad och i vilken ordning. Trots detta så är det inte ovanligt att se arvstvister blomma upp. Varför?

Om en förälder avlider så har barnet – en bröstarvinge – rätt till hela arvet. Detta då ett barn räknas som till första arvsklass och vid ett sådant arv så har barnet rätten på sin sida i form av det man kallar för arvslott. Det innebär emellertid inte att ett barn direkt kan få sitt arv. Har den avlidne varit gift så tillfaller hela arvet istället makan/maken – och barnet, bröstarvingen, måste då vänta till dess att makan/maken avlider innan arvet kan tillfalla honom/henne. Om det finns flera bröstarvingar så kommer de att ha lika stora arvslotter. Om en pappa till tre barn dör och lämnar efter sig ett arv med ett totalt värde på 3 miljoner kronor så kommer barnen att ha rätt till en miljon var.

Men, det finns andra saker att ta i beaktning. Vad händer om pappans make inte är mamma till barnen utan en kvinna som han träffat lite på ålderns höst? Vid ett sådant läge så har bröstarvingarna rätt att direkt få ut sitt arv. Detta kan man dock välja att vänta med och det är inte ovanligt sett till att makarna kanske äger hus tillsammans. Arvslotten gäller även det som pappan äger – inte det som han gemensamt har köpt tillsammans med sin maka.

Testamente kan inskränka arvslotten – då finns en laglott

Laglott i en arvsrätt ingen enkel sak

Man kan dock även se att en bröstarvinge kan tappa en del av den givna, lagförda arvslotten. Detta sker i så fall genom ett skrivet testamente från den avlidne. Viktigt gällande ett sådant är att det är korrekt skrivet och att det bevittnas av två stycken oberoende personer. Här kan vi, som en liten parantes innan vi fortsätter, säga att man bör ta hjälp i samband med att man skriver ett testamente – fel ord, fel termer och andra allmänna fel kan, vid en eventuell tvist, leda till att testamentet underkänns i domstolen. Därför bör man ta juridisk hjälp vid upprättandet.

Vi återgår till exemplet ovan där en pappa till tre söner avlidit. Här ponerar vi att pappan i fråga skrivit ett testamente där han uttryckligen vill att alla tillgångar – tre miljoner totalt – ska tillfalla den äldsta sonen. De andra två skall, som det så vackert heter, intet ha. Kan han göra så? Ja, men de båda arvslösa sönerna kan även agera mot detta. Det sker i så fall genom att man begär jämkning och kräver sin laglott. En laglott innebär att man som bröstarvinge har rätt till hälften av sin arvslott. Det vill säga: de båda sönerna kan kräva – genom sin laglott – att de ska ha 500.000 kronor var och det har de också rätt att göra. Man kan aldrig göra en bröstarvinge arvslös. En sådan kan emellertid acceptera att han exempelvis strukits ur ett testamente och låta bli att begära jämkning.

Säkra elen i hemmet

6 sep 2019

När man är en barnfamilj gäller det att säkra allt som kan gå fel i hemmet. Barn är snabba när de väl har lärt sig krypa, eller gå. Det går på en sekund så har de ramlat och slagit sig, dragit ner sladdar som går till kaffebryggare, eluttag, vassa hörn och bokhyllor eller garderober som kan ramla ner. Som småbarnsföräldrer bör man gå igenom hela bostaden och tänka igenom säkerheten. Bäst är det om man skruvar fast bokhyllor och garderober i väggarna. Det går så snabbt om barnen kommer på att de ska klättra i bokhyllan eller börjar a sig upp i garderoben. De glömmer så lätt saker som man säger till dem. Ena stunden kan de lova att inte klättra i garderoben, andra stunden har de helt glömt bort vad de precis har lovat. Så vissa saker bör man leta efter om man vill säkra sitt hem.

1. Är fönster säkra i hemmet?

Fönster som inte har spärrar måste genast få säkerhetsspärrar. Barn ramlar ur väldigt mycket lättare än vuxna. Dels har de större huvuden än resten av kroppen. Småbarn har andra proportioner än vuxnas kroppar. Det gör att när de lutar ut genom ett fönster, dras huvudet mer neråt än när vuxna lutar sig ut genom fönstret. De ramlar på det sättet lättare ut genom fönstret. Därför behöver fönster helt andra säkerhetsspärrar när de kommer in i familjen.

2. Är bokhyllor och garderober fastskruvade?

Barn klättrar gärna. De ser ju hur vi vuxna tar saker från hyllor högt upp. De är av naturen nyfikna och undrar vad det är som är så intressant högt uppe i hyllorna. Många barn gillar också att vara i garderober. Där finns kläder som de känner igen lukten av (de vuxna) och ser de saker som ligger högt upp i hyllorna i garderoben vill de klättra upp för att nå det. En garderob välter väldigt lätt. Om barnet börjar klättra iden kan de väldigt lätt ramla ner och en garderob som ramlar på ett litet barn kan åstadkomma mycket stor skada. Därför bör man skaffa sig skruvar och skruva fast garderoben i väggen.

3. Är elen säker i huset?

Hur ser elsystemet ut i huset? När drogs elen in i huset? Är det många år sedan kan det vara ett föråldrat elsystem som kan vara riskabelt att använda. Då är det säkraste som man kan göra är att dra ny elledningar i huset. Dessutom kanske man bör placera eluttagen högt upp i väggarna. Det bör inte finnas eluttag precis i jämnhöjd med krypande barn. De kanske ser de vuxna som stoppar in sladdar i eluttaget och vill också stoppa in saker i den. Håller de då någon sak som innehåller metall får de riktigt kraftig stöt genom kroppen vilket kan äventyra deras hälsa. Därför bör man se till att alla uttag inte är nåbara för barnen. Dessutom kan man alltid lägga ett säkerhetslås över eluttaget som öppnar sig först när man ska använda dem. Det är också bäst att en behörig elektriker ser över säkerheten i hemmet när det kommer till elen. Läs gärna mer här om du behöver elektriker i Uppsala.

Tragiskt med umgängestvister

2 sep 2019

Att två föräldrar befinner sig i en umgängestvist i Göteborg (bara som exempel) är nog inte så roligt. Att man kanske tvistar om vårdnad, kanske innebär en ganska stor fråga som behöver en lösning, men att två föräldrar tvistar om umgänge, innebär en svårare fråga då man inte ens kommer överens om hur barnet ska kunna umgås med den förälder som barnet inte bor med, eller med den förälder som har vårdnaden om barnet. Svensk lag delar på hur barnet ska vårdas, var barnet ska bo och hur barnet ska umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Därför kana två föräldrar tvista om umgänget. Lagen säger inte något om hur barn ska umgås med den förälder som den inte bor tillsammans med, den förutsätter att föräldrarna ska komma överens om sådana saker. Det har gjort att tvister om både vårdnad och umgänge har fördubblats bara på 10 år; mellan 2007-2016.

Svensk lag har övergett föräldrar

På så sätt förutsätter svensk lag att två föräldrar som har barn tillsammans ska komma överens om hur de ska göra, var barnet ska bo, hur de ska fördela vårdnadsfrågor mellan sig och hur umgänget mellan dem som barnet ska se ut. Lagen bryr sig helt enkelt inte om de som inte kommer överens. Den förutsätter att föräldrar ska samarbeta, oavsett vad som är orsaken till deras skilsmässa, och är det två väl fungerande föräldrar, då fungerar ett samarbete mellan föräldrarna som har gemensamma barn. Det är då det finns en förälder som använder sig av våld, eller förgriper sig på barnet eller den andra föräldern, som det inte fungerar och då finns det inte något som skyddar barnet, eller den andra föräldern.

Svensk lag har övergett barn

Barn som växer upp med en förälder som är våldsam eller som förgriper sig på det egna barnet, har tyvärr inget skydd när föräldrarna skiljer sig. Ett barn förutsätts nämligen enligt svensk lag att alltid umgås med den förälder som de inte bor tillsammans med. Ett barn kan till och med hämtas av polis och socialtjänst om barnet vägrar att umgås, och bo med den andra föräldern. Hur bra kan det vara för ett barn? Hämtas av polis, för att umgås med en förälder? Man kan ju undra hur polisen, lagstiftarna, socialtjänsten och domstolen tänker när man sänder polis efter ett litet barn bara för att barnet inte vill umgås med en förälder?

Borde man få barn att städa?

26 jul 2019

Det där med frågan om hur mycket barn ska vara delaktiga i det som händer i en familj, finns det säkert lika många olika åsikter om, som det finns antal föräldrar. Det är lite lustigt det där med barn. Så länge de är små, och inte riktig kan det, då vill de så gärna vara med och städa, diska, laga mat, baka och allt annat som man ska göra hemma. Men när de är så stora att de faktiskt klarar av det alldeles elegant, ja då vill de inte det. Känns det igen? Så hur ska man göra för att få barnen att städa sina rum? Diska? Laga mat? Här finns det lite olika knep.

1. Övertala dem och tjata hål i huvudet

Man kan ju göra, som kanske de flesta föräldrar gör; man tjatar hål i huvudet på barnen. Om man är tillräckligt enveten, ger de till sist upp och bara för att få lite lugn och ro, så ser de till sist upp och utför sysslan som man önskar att de ska göra. Det är några nackdelar med denna metod och det är bland annat den att den riskerar att trötta ut både dig, som tjatar och det barn som ska utföra sysslan. Och då finns det kanske bättre metoder.

2. Betala barnen månadspeng

Andra föräldrar betalar ut månadspeng efter prestation. Det innebär att då barnen utför det som de ska, då får de en önskad månadspeng. Och på samma sätt; om de inte städar, då får de inga pengar. Och de flesta barn och ungdomar vill ju ha en månadspeng så att de kan köpa det som de önskar sig; godis, gå på bio, köpa kläder eller leksaker. Så det brukar vara en ganska effektiv metod för att få barnen att göra det som man som förälder önskar. Å andra sidan finns det de som anser att barn ska göra det som man som förälder önskar sig av dem, utan att behöva betala dem för det. Och hur ska man motivera dem då?

3. Överlåt städningen till städare

En tredje metod är att inte behöva göra någondera saken för att få det städat hemma, och då anlitar man en städare som kommer och gör hemstädningen åt en i Kristianstad – om det är där man bor. Känner man inte till något städbolag som utför hemstädning i Kristianstad, kan man fråga vänner och bekanta, eller grannar om de känner någon som de anser är bra. Då kan man anlita dem. Eller så googlar du "hemstädning Kristianstad" och får på så sätt kontaktuppgifter till några bolag som arbetar med hemstädning i Kristianstad. Be då dem om offert och referenser, och välj den som är bäst. Lycka till!

När man behöver parterapi i Stockholm

26 jun 2019

De flesta har alltid något i relationen som man kan behöva arbeta med. Att leva tillsammans med en partner, sin familj och barn är inte alltid lätt. Vi är ju alla olika och tycker och tänker olika och det måste ju få vara så. Att man är olika människor som lever tillsammans. Men om man grälar tillsammans, och inte hittar lösningar så att man slipper gräla på varandra, kan man behöva hjälp för att lösa sådant som man är oense om i relationen. Då kan man gå i parterapi i Stockholm, om man bor där.

Egentligen borde alla gå i terapi

Med tanke på att vi lever i en ganska stressig värld, åtminstone i Sverige när båda föräldrar ska arbeta heltid, och även utan barn, vill båda i ett parförhållande oftast arbeta heltid, kan det tära en hel del på relationen. Man ska lyckas i sitt yrkesliv, helst se så bra ut som möjligt, vara vältränad, väl utbildad, glad, energisk och duktig. Det finns en del krav på vuxna som ska lyckas med många saker, förutom att lyckas på jobbet. Det gör att många inte riktigt får tid till sin relation, ger den inte möjlighet att växa som den egentligen behöver. Och svårare blir det om man får barn. 

Svårare i relationen med barn

Barn är en gåva, sägs det, men triggar samtidigt många saker i en relation som kan prövas av att man får ett barn i relationen och som har stora behov. Ett barn kan ju inte vänta, barn behöver mat, behöver bytas på, vill ha tröst och sömn och så vidare. För många föräldrar är det en ny situation att ha barn som tar upp all ens tankar och handlingar. Då är det lätt att man glömmer varandra i relationen och den blir lidande. Kanske någon annan visar mer uppmärksamhet, och så blir det lätt att tänka att det är roligare i en annan relation. Då kan man behöva gå i terapi och jobba på relationen som man har med varandra.

Är det svårare idag vara förälder?

Därför undrar man om det är svårare idag att vara förälder? Förut var man många kring barnet; morföräldrar, farföräldrar och mågna fler i den egna familjen. Kanske det var lättare då man stöttade familjen och inte var ensam, bara hänvisade till varandra som föräldrar. När man bara är en kärnfamilj är man ganska ensamma om sin relation och kan behöva mer hjälp och stöttning.

Städa inte ihjäl dig!

20 jun 2019

Många barnfamiljer upplever det mycket stressigt i vardagen. I Sverige, i likhet med andra nordiska länder, men till skillnad mot många andra länder i världen, behöver båda föräldrarna arbeta för att kunna behålla en hög levnadsstandard. Det gör att båda föräldrar behöver arbeta hel- eller deltid. Många barn behöver därför en förskola som tar hand om dem på dagarna när bådea föräldrarna är på arbetet. När arbetet är slut, ska barnen hämtas på dagis eller hos någon dagmamma. Allt arbete som brukar ske hemma; städning, tvättning, matlagning och inköp ska göras då föräldrarna är lediga och på fritiden. Det kan blir lite för mycket för alla inblandade. Då kan det var skönt att veta att man kan ta hjälp av Rentav, med hemsida https://www.rentav.se.

Detta är Rentav

Rentav är ett städföretag som har ungefär 100 anställda allt mellan Luleå och i flera städer ner till Sundsvall i söder. De kan erbjuda hushållsnära tjänsterem som ryms inom Rut-avdraget. Många av dem som arbetar på Rentav, har arbetat i många år. Eftersom städfirman har verksamhet i så många olika orter, från Luleå i norr och i flera städer ner till Sundsvall i söder, anser man i företaget att det är viktigt att de som arbetar i de orterna har god lokalkännedom och finns nära sina kunder. Samtidigt kan de resa en del runt de lokala kontor som de har på de olika orterna. Det innebär att eftersom man täcker en stor del av norra och mellersta Sverige, att städarna kan ta sig till de olika platser som kunderna önskar att man städar på. Det bästa är att man tar kontakt med Rentav och frågar om de kan ta sig ut till den plats som man önskar.

Här arbetar Rentav

Rentav städar i Luleå, Skellefteå, Umeå, Österund, Örnsköldsvik, Härnösand och i Sundsvall. Om det är så att du har behov av städtjänst utanför någon av dessa städer så är det bara att ta kontakt för att fråga om de är möjligt. Du vet väl att som privatperson och om man anlitar en städfirma för städtjänster så har man möjlighet att dra av så mycket som 75.000 kronor per år, men inte mer än 30 procent av arbetskostnaden på sin inkomstskatt? För att kunna det så krävs det att städfirman har F-skattsedel för att avdraget ska vara giltigt. Andra faktorer som kan vara viktiga är att de har goda referenser, egen ansvarsförsäkring och gott bemötande mot sina kunder.

Snyggast med nedgrävd pool

10 jun 2019

Går du i tankarna på att skaffa en fin pool hemma? Då kanske du redan har insett att det finns pooler med olika former, som är placerade antingen ovan marken, eller nedgrävd i marken. Det finns pooler där man kan bestämma färgen på poolen och vilken slags färg som man vill ha på botten av poolen och på kanterna kring poolen. Det går att skaffa sig allt från ljusa liner (som det heter) till mörkare liner. Poolen får ett ljust eller mörkt utseende beroende på hur linern ser ut, och kommer att göra att poolen får ett visst utseende. Vilket du önskar är beroende på tycke och smak. Dock finns det vissa generella saker som gör en pool extra fin, såsom till exempel en rektangulär nedgrävd pool.

Därför är nedgrävd rektangulär pool snyggast

En rektangulär och nedgrävd pool är den form på en pool som de allra flesta anser är snyggast. Att skaffa sig en sådan, är garanterat det snyggaste utseendet och som tilltalar de flesta oavsett ålder, tycke och smak. En nedgrävd pool är det mest bekväma sättet att ta sig till och från en pool. Är den dessutom rektangulär har den en klassisk form och är lättast att motionssimma i, om man skulle önska det. Då kan man i så fall skaffa sig en allt från en 200x400 cm lång pool, som minst, till en som är 600x1200 lång pool. Om du skaffar dig en så stor pool kan du garanterat motionssimma i den så ofta som du bara vill. En så stor pool kostar drygt 90.000 kronor, förutom alla de tillbehör som man kan behöva; trappa, liner och andra saker. Till det kommer kostnaden för att gräva ner den. Till den bör man välja olika anslutningar antingen i plast eller aluminium, man kan även beställa belysning, pump och filter.

Äldsta pooltillverkaren i Sverige

Den äldsta pooltillverkaren i Sverige är den som ligger i Timrå, bara några kilometer norr om Sundsvall. Där har man sedan 50 år tillbaka tillverkat pooler, stommar till pooler. Tidigt bestämde sig företagets grundare Gunnar Viklund att göra poolerna själva, även om man startade företaget med att importera poolen från USA. De poolerna saknade stommar och Viklund bestämde sig för att tillverka de stommarna själv. Sedan gick företaget i arv och på den vägen är det. Företaget har provat nya produkter och arbetar ständigt för att förbättra produkterna och är stolta över sina Miami Pooler.

När du behöver inredning till stallet

27 maj 2019

Alla hästägare vet att det kräver mycket utrustning och prylar. Det slits mycket med tiden och man behöver i stort sätt alltid något nytt, antingen till hästen, stallet eller ryttaren. Det allra flesta man behöver mycket pengar men är ett måste.

Våra hästar tillbringar mycket tid i sina stall och det är mycket viktigt att hästen trivs där. Hästvälfärd är ett begrepp som innebär ett mått som ska beskriva hästens välmående.

Unika individer

Alla hästar är unika individer med olika bakgrund och erfarenheter som formar hur den agerar och mår. Den ena hästen är inte den alnda lik helt enkelt. Och ingen förstår sig på sin häst bättre än ägaren eller den som rider den mest. Det är av största vikt hur den hanteras, hålls, vad den äter och hur den tränas för dess välmående. Det innebär självfallet både fysiskt och psykiskt.

Det är också av stor vikt att läsa av hur hästen mår. Det kan handla om att lära sig av hästens beteende, vad den äter för foder, tillgång till vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser.

Socialt umgänge viktigt

Det är viktigt för hästen att hålla uppsikt över sin omgivning och att kunna röra sig fritt tillsammans med andra hästar. En häst känslig och brist på kontroll och rutiner kan leda till stress och oro. Den har ett stort beteendebehov vilket innebär att den behöver funktionell återkoppling för att vilja utföra olika beteenden.

Det gäller till exempel hunger som är en basal känsla som ökar motivationen att äta. Det gäller också beteenden som relaterar till födosök, vila, rörelse, och socialt umgänge.

Stallet är hästens hem

Hur mycket man än låter hästen gå i hagen, tränar och rider sin häst är det ett faktum att den tillbringar mest till i stallet. Hästar ser stallet som sitt hem och trygghet så det är mycket vikigt att hästen har allt i stallet för att den ska trivas och må bra. Framför allt är det viktigt att hästen har gott om utrymme. Det är också viktigt att hästen inte är ensam för långa stunder då den är mycket sällskaplig av naturen. Hästar kan mår dåligt när de är ensamma för mycket, det är mycket viktigt med både andra hästar och människor.

Hästar vill inte ha det för trångt

Det gäller att vara noga med både stallinreding och uteboxar för att hästen ska vara nöjd och glad. Det finns numera massor med modeller av hästboxar, utestall, uteboxar, vindskydd, stallfönster, stalldörrar, stallmattor, vattenkoppar och solarium att välja på till hästen.

Familjeresa till värmen i Tunisien

20 maj 2019

Om man är en familj med två, tre barn (och två vuxna) är det inte alltid lätt att hitta den ultimata resan som passar alla i familjen. Som familj är man ju en enhet men med helt olika behov, önskemål och saker som alla vill göra. Barnen kan vara ganska nöjda så länge de får bada och plaska i poolen, beroende förstås på hur små, eller stora de är. Åker man på en resa  där de på hotellet har personal som erbjuder olika aktiviteter, är det lättare för barnfamiljer, eftersom de då arrangerar aktiviteter som barnen kan tycka om.

Med eller utan all-inklusive

Det har varit en del diskussioner den senaste tiden då det har hänt att hela sällskap har blivit magsjuka på hotell som har erbjudit all-inklusive. De har haft bristande hygien på restaurangerna. Ibland har maten stått framme alldeles för länge i matsalen. Ibland har vissa resenärer varit magsjuka och bor man då på samma hotell och badar i samma vatten i poolen kan man blir smittad av de som är dåliga. Då kan det eventuellt vara bäst att inte leva så nära inpå andra hotellgäster utan röra sig mer utanför hotellets område.

Å andra sidan, kan man som barnfamilj ha det jobbigt att hitta en restaurang som uppfyller alla ens önskningar. Om den ena vill ha pizza, den andra vill ha hamburgare och en tredje bara vill äta sallad, kan det till sist bli svårt att hitta en restaurang som kan erbjuda alla dessa alternativ.

Med eller utan aktiviteter

Att hotellet erbjuder aktiviteter kan väl inte vara något negativt. Ofta kommer aktiviteterna som en överraskning för många som endast har valt ett hotell med all-inklusive och har då fått ordnade aktiviteter på köpet, så att säga. Nackdelarna med aktiviteter på hotellet, upplever i stället de som erbjuder nattklubbar, dansställen eller som driver restauranger i närheten av de stora hotell som erbjuder all-inklusive. De får ju inga gäster, och gästerna håller sig bara på hotellets område. De går ingenstans och de spenderar inga pengar alls utanför hotellet. Det kan innebära rena, rama döden för alla små företagare som också vill kunna leva på turisterna som kommer till deras stad.

Åka till värmen i Tunisien

Vill man, kan man åka till Tunisien. Där har de en stor variation på hotell, som erbjuder både endast hotell med frukost, och halv pension; det vill säga frukost och middag. Då kan man gå ut och äta lunchen någonstans på stan. Eller så kan man boka in lägenhetshotell och ordna all maten själv. Här kan du läsa mer om resor till Tunisien: https://www.almena.se.

Att arbeta med barn i vårdnadstvister

13 maj 2019

Om man arbetar med barn vars föräldrar befinner sig mitt i en vårdnadstvist, till exempel i Stockholm, möter man oftast barn i egenskap av socialarbetare, barnpsykolog, eller i värsta fall som polis. Det är inte alltid så att det är en brottsutredning som föranleder till en vårdnadstvist i Stockholm, men skulle det pågå en brottsutredning bör det definitivt leda till att vårdnaden går över till den förälder som väljer att skydda sitt barn. Tyvärr är det inte alls så och det är mycket skadligt för barnet om det händer. Som lekman kan man ju verkligen tycka att barn borde skyddas från föräldrar som är krimininella, men tyvärr är det sällan som det sker. Tvärtom, ibland finns det fall där socialtjänsten anser att det är "bra", eller en "terapi" för den som sitter inne på ett fängelse att få "umgås med sitt barn".

Vart har barnperspektivet tagit vägen?

Här kan man verkligen undra var barnperspektivet håller hus om man anser att det är "bra" eller en god "terapi" för ett barn att behöva umgås med en förälder som sitter inne och som bevisligen är kriminell. Varför ska man utsätta ett barn för en kriminell förälder? Det är som att fostra ett barn in i kriminalitet. Barn gör ju som vi, vuxna gör. Om en vuxen i barnets närhet är kriminell, vänjer sig barnet vid att det är ju helt "naturligt" att sitta inne och begå kriminella handlingar. Får man inte då en hel generation som tycker att det är helt "naturligt" att vistas i en kriminell miljö? Jo. Så är det.

Verkligen dags att uppgradera barndomen

Är det inte dags att prioritera barn? Att barns rättigheter är så mycket viktigare och mer värda än föräldrars. För så är det. Det är barnen som har rättigheter, enligt lagen, inte föräldrarna. Ändå är det precis tvärtom enligt den praxis som domstolarna går efter när de dömer i vårdnadstvister. Vart tog lagen vägen? Varför är det då få domstolar som dömer i vårdnadstvister till förmån för barnen och det som är bäst för barnet? Och varför är det så få domstolar som verkligen tar reda på vad barnen vill och pratar med dem?

Viktigt att anlita advokat som tar vara på barns bästa och det som de önskar. Vi behöver en kår av självständiga advokater som vågar ta reda på vad barnen önskar och hur de vill ha det. Som vågar strunta i föräldrarna och som prioriterar det som är bra för barnen främst.

Vådan att lära eget barn köra bil

7 maj 2019

Många har lärt sig köra bil med hjälp av sina egna föräldrar. Det är viktigt att den förälder som väljer att lära sin ungdom, har haft körkort i minst 5 år och har fått tillåtelser av länsstyrelsen att lära ut bilkörning. Sedan är det bara att förse sig med en stor portion tålamod för att det ska gå bra att lära sin ungdom där hemma att köra bil – eller? Går det verkligen att lära sina egna barn att köra bil, eller borde man överlåta det till någon som är professionell och som klarar av det med hjälp av sin professionalitet? Härom råder det delade meningar.

Spara pengar?

Kan man verkligen spara pengar genom att lära sitt eget barn att köra bil? Det kanske var så förut, men idag måste man ha både gas- och bromspedal för att få övningsköra med sitt eget barn, precis som på samma sätt som alla körlärare har det när de ska lära sina elever att lära sig köra bil. Och det kostar en del att installera en extra broms- och gaspedal på den egna bilen. Är det verkligen värt det? Förut räckte det med att man hade tillgång till en handbroms för att man skulle få lära någon annan köra bil, men numera har man insett att man behöver även kunna gasa för att undvika en bilolycka när någon är ute och övningskör.

Spara tid?

Går det att spara tid genom att lära sitt barn köra bil? Ja, det kan man alldeles säkert. Säg att du har skaffat både tillståndet från länsstyrelsen och monterat både gas- och bromspedal på din bil och lär ditt barn att köra bil. Ni undviker alla de stora vägarna och är ute och kör bilen på små landsvägar. Ju mer ett barn lär sig köra bilen, desto säkrare blir det för barnet att köra den. Övning ger färdighet, heter det. Och när det kommer till bilkörning stämmer det mycket väl. Ju mer de får köra bil, desto bättre är det för deras förmåga att köra bilen.

Prova intensiv körskola

Om du inte ahr möjlighet att montera en gas- pch bromspedal på din bil, kan du istället anmäla ditt barn till en intensiv körskola som garanterat ger ditt barn körkort efter några veckor. Då lär eleverna sig i köra bilen under några veckor och tar sedan körkortet inom loppet av en månad, beroende på hur mycket barnet har lärt sig köra innan dess. Här kan du läsa mer om körskola i Stockholm.

Alla lekplatser bör EU-anpassas

29 apr 2019

 Alla som bygger lekplatsutrustning bör EU-anpassa dem. Man kan tycka vad man vill om EU och att deras bestämmelser är mer eller mindre onödiga och fulla med petitesser. Det som man däremot försöker med de bestämmelser som finns om lekplatserna inom EU är att man vill göra dem säkrare för barnen ska leka där. Alla som är föräldrar vet hur lätt det är för ett barn att slå sig. Som tur är barn mjuka och leker när marken. Så ofta som de ramlar, skulle man vara invalid om man vore vuxen och råkade ut för de slags och fall som barnen gör varje dag. Däremot måste allt som barnen komma i närheten av, göras så säkert som det bara går. Gungorna ska ha mjuk sand som underlag, liksom alla leksträllningar. Om ett barn ramlar av gungan eller lekställningen ska fallet inte innebära någon stor skada för barnet.

Alla lekplatser måste anpassas efter EU

Därför måste alla lekplatser anpassas efter de bestämmelser som EU har gällande alla slags platser där barn rör sig. Vet man som fastighetsägare, eller som förälder att det är länge sedan som lekplatsen byggdes, eller renoverades så är det dags att göra det nu. Ju förr desto bättre. Ingen vill att något barn ska skadas när de leker. Ett barn leker för att lära sig. För många, många år sedan förstod man inte lekens betydelse. Man ansåg att lekar var något mindre värt än de som vuxna ägnar sig åt. Numera vet vi att leken är avgörande för allt det som ett barn ska lära sig. Genom leken lär de sig allt som är viktigt för dem att lära sig. Att då slå sig och skadas under leken är inte bra för något barn. Leken är livsviktigt för alla barn. Det sägs att traumtiserade barn, barn i krig och i olyckor har slutat att leka. Att inte leka är ett viktigt tecken på att något inte är bar med barnet.

Anlita byggföretag som förstår leken

Då är det viktigt att anlita ett byggföretag som själva förstår det viktiga med både säker och inspirerande lekplats. En lekplats ska locka ett barn att vilja leka, samtidigt som man inte får göra avkall på säkerheten. Ett barn ska kunna leka och rasa runt på en lekplats utan att få tjocka stockar, eller en flygande gunga i huvudet. De måste kunna hoppa och studsa utan att göra illa sig. Därför bör man alltid bygga lekplatser med områden som är säkra för barnen.

Alla barnfamiljer behöver hemstädning

15 apr 2019

Det sägs att det är mer stressigt i Stockholm än på andra ställen i landet. Många som kommer på besök till huvudstaden slås av hur bråttom många stockholmare har det. De upplevet att stockholmarna springer till bussen, till tunnelbanan, till jobbet, till dagis, medan stockholmarna själva inte upplever att man spriger eller stressar. Det är helt enkelt ett annat tempo som stockholmarna har, jämfört med boende på andra ställen, eller? Det kanske ändå är så att stockholmarna upplever en större stress än andra.

Att vara barnfamilj kan vara stressande

Ända sedan vi slutade ha en av föräldrarna som stannade hemma och arbetade hemma med barn och hem, har de som har barn, upplevt hur de arbetar dubbelt. Först måste man arbeta på en arbetsplats för att få inkomst varje månad som betalar lön för bostaden och för maten och alla andra räkningar, sedan kommer man hem och arbetar sedan hemma med barnen, bostaden, med matlagningen och allt som har med hemmet att göra. Är man då förälder till små barn, kan man lätt bli utmattad av det faktum att man först måste arbeta på jobbet och sedan arbeta hemma. Då kan man i stället för att utarbeta sig, anlita hemstädning av en städfirma. På så sätt ser man till att få tid och möjlighet att återhämta sig under sin fritid.

Viktigt med avkoppling under helgerna

Arbetar båda föräldrar heltid, kan båda behöva få avkoppling under helgerna. De är då som man behöver få komma ikapp när det kommer till sömn, till vila och avkoppling. Samtidigt är det under helgerna som hemstädningen, tvätten, matlagningen och handingen ska ske. Om man arbetar hela helgen, när ska man då få tiden över till att bara koppla av? Då är det bra att det finns några företag som arbetar just med att kunna erbjuda tjänster som gör att barnfamiljerna ska kunna slippa hemstädningen under helgerna.

Viktigt hitta städare man kan lita på

Ska man öppna sitt hem till en städfirma som ska komma hem till en, kan man vilja hitta en städfirma med städare som man kan lita på. Man ska ju öppna dörren för städarna som kommer hem till en och tar del av ens privatliv. Ta därför referenser på städarna innan du bestämmer dig. Känner du dig extra orolig, kan du begära att få ta del av belastningsregistret (det som talar om ifall någon är dömd för ett brott). Då kan du känna dig trygg över att det inte är skumma människor som kommer hem till dig och städar i Solna. Läs mer på: https://www.städningsolna.nu.

Köket - numera en självklar mötesplats

31 mar 2019

Köket har genomgått en slags metamorfos under senare år och gått från en plats i skymundan till den självklara samlingsplatsen för en familj. Där man förr såg att köket byggdes med en tanke och för en enda person - funktion och för kvinnan - så har vi idag större krav.

Matlagning är för alla och inte sällan så inkluderar numera även den mest vardagliga måltiden flera familjemedlemmar. Vilket är roligt - finns det något bättre sätt att kombinera nytta med nöje? Får man matlagningen till en rutin för alla så ökar också sammanhållningen i familjen. Man lagar mat, man samtalar om sina respektive dagar och man fullföljer projektet genom att äta tillsammans.

Det här är något som andra kulturer har som ett givet inslag i sina vardagar och det är verkligen inte en dag för sent att även vi i Sverige öppnar köket för alla. Något som emellertid - i vissa fall - kräver ingrepp i köket och där en köksrenovering behövs.

Anlita ett företag för en köksrenovering

Att just köket är det område som flest renoveringar sker i är därför inte överraskade. Fler familjer har insett fördelarna med att gör aköket tillgängligt för alla och fler har insett att exempelvis en öppen planlösning ofta är den bästa vägen att gå.

Att låta en köksö separera exempelvis köket från vardagsrummet skapar en härlig rymd där man hela tiden kan kommunicera med varandra på ett mer öppet sätt. Att öppna upp på detta sätt kräver dock professionell hjälp - och ett godkännande från din BRF i Stockholm eller från fastighetsägaren.

Att du kommer att behöva professionell hjälp när du ska renovera köket bevisas av en annan sak: för första gången någonsin har antalet anmälda vattenskador flyttat från badrummet. Numera är köket värst drabbat och inte sällan så ligger en nyligen utförd köksrenovering - utförd av en privatperson - bakom detta.

Det är att ta lite för stora risker då ett försäkringsbolag sällan går in och täcker kostnaden för en vattenskada om du på egen hand har genomfört ett omfattande ingrepp såsom en köksrenovering. Ta det säkra före det osäkra och anlita ett företag i Stockholm.

Använd ditt rot-avdrag och kom billigt undan

Det behöver inte bli så extremt kostsamt. På det stora hela så är det material, köksluckor och vitvaror som kostar - sådana ska du ändå köpa, eller hur? Arbetet med en köksrenovering täcks av rot-avdraget och det innebär att du kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet - med ett tak, per år, på 50.000 kronor.

Och: de flesta företag har även en annan fördel som innebär förmånliga rabatter på material. Du får ett säkert, prisvärt arbete och du kan få material och annat till ett bättre pris än du skulle fått i butik. Ta tillvara på den möjligheten. Genomför gärna en köksrenovering, men gör det på rätt sätt - anlita en professionell firma.

Skydda din bils lack

26 mar 2019

Alla minns hur fin lack den nya bilen hade när den levereras från fabriken. Men väder, vind och smuts sliter mycket på lacken med tiden. Och det är många som slarvar med biltvätten och vaxar sällan eller aldrig. 

Vaxning ger lacken en lyster och skydd mot smuts. Det gör också att bilen blir lättare att tvätta. Problemet är att resultatet bara håller i några månader. Finns det några andra alternativ?

Lackförsegling

Lackförsegling ger lacken en härdad yta som effektivt skyddar från smuts och avgaser under lång tid. Det ger också skydd mot repor och till och med rostangrepp. Lacken kommer att behålla sin ursprungliga färg och lyster unber lång tid.

Anledningen är att vatten och fukt inte tillåts tränga in i lacken. En annan fördel är att man inte heller behöver tvätta bilen lika ofta som tidigare efter en lackförsegling

Man gör oftast denna behandling av lacken i samband med polering av nylackade bilar. Det används miljöanpassade lackeringsskydd. 

Hur går det till?

En kemisk lackförsegling innehåller ämnet Kiseldioxid som efter lackningen appliceras på lackytan. Men först måste bilen lackbehandlas i flera steg genom princip med lager på lager. 

Det är väldigt viktigt att appliceringen sker mycket noggrant för ett parfekt och hållbart resultat. Sedan behöver det härdas 12 timmar. Dag två lägger man ett andra lager med så kallad sealer.

Det sista steget är innebär en ”detailing” och en noggrann inspektion av lacken. Efter detta kommer lacken hålla sig perfekt under flera år. En vacker och omhändertagen lack kommer att öka värdet på din bil. Lacken är bland det första man undersöker på en begagnad bil.

Hårt ytskydd för lacken

Metoden är utmärkt för att skydda bilens lack mot väder och vind och samtidigt behålla lyster och glans under lång tid. Det är en väl beprövad teknik och det läggs förutom på lacken även på plastdetaljer, glas och på fälgarna. Det ger en väldigt hård ytan som står emot allt. Till exempel kemikalier vid biltvätt och allehanda repor samt småskador.

Keramisk lackförsegling avvisar salt, smuts, fukt och vatten på ett oerhört effektivt sätt. Det känns tryggt att veta att den kära bilen är i tryggs händer och kommer att vara väl skyddad under lång tid.

Ytbehandlingen gör att bindningen med lacken blir oerhört stark och hållbar. Förseglingen går itne att ta bort utan det krävs en mekanisk process. Man kan tvätta bilen med avfettning med gott samvete och inte vara rädd för repor.

← Äldre inlägg